home | het wilde oog | architectuur | beeldende kunst | performance | vormgeving |
beuys
| projecten | contact

het wilde oog in de pers

Veel belangstelling voor opening tentoonstelling Spakenburger Diva's.

Zaterdagmiddag was de opening van de tentoonstelling over de Spakenburger Diva's. Een vijftigtal genodigden was aanwezig om dit speciale gebeuren mee te maken. Voorzitter Driek van Diermen sprak in zijn welkomstwoord dat het belangrijk is dat musea tijdelijke tentoonstellingen organiseren. Dat is belangrijk om herhalingspubliek te trekken.

Onder de aanwezigen zag hij veel bekende personen en veel onbekende zodat deze doelstelling bij de opening in ieder geval al was gehaald. Hij verhaalde verder dat de theatergroep Het Wilde Oog al zo'n vijf jaar met de 'Spakenburger Diva's' aan de slag is.

De vraag is gerechtvaardigd of het kunstzinnige gedoe met klederdracht wel op zijn plaats is in een museum met veel traditionele klederdracht, zo sprak de voorzitter. Maar hij zei dat het bestuur graag een plaats had ingeruimd om deze bijzondere tentoonstelling een plaats te geven.

De opening van de tentoonstelling werd verricht door Cor Nagel. Niet door het wegtrekken van een doek of een lint zoals hij zelf veronderstelde, maar gewoon door het houden van een toespraak. Op ludieke wijze ging hij in op deze tentoonstelling. Volgens de letterlijke betekenis van het woord, hebben diva's een afkomst die voor stervelingen niet valt te bereiken. Maar een andere betekenis is die van beroemde actrice. De theatergroep Het Wilde Oog heeft als credo:'Wild kijken en lenig denken'. Daarmee wordt onder andere bedoeld dat werkelijkheden door elkaar gaan lopen en dwarsverbindingen naar andere tijden worden gelegd. Mensen zullen bij het zien van de beelden denken van: 'Is dat nou kunst?' Of: 'Och, het zou wat.'

Toch doen de beelden wat bij de beschouwer. Kunst moet iets raken, ontroeren of verleiden. Cor Nagel vond dat de diva's Corrie, Hendrikje en Wijmpje zich kwetsbaar hadden opgesteld. Het waren geen gangbare patronen waarvoor ze moesten poseren. Niet op z'n zondags voor een botter staan en klaar. Des te opvallender is het dat zij de artistieke wensen van Het Wilde Oog wisten te vertalen naar hun eigen gevoelswereld.

Nagel gaf een compliment aan het museum dat het heeft aangedurfd om deze tentoonstelling binnen haar muren te halen. Juist in een museum waar alles zo precies op z'n plek staat, is het goed om te zien wat een lenig wild oog teweeg kan brengen.

De tentoonstelling bestaat uit een twintigtal foto's van de diva's. Bij een aantal foto's is een oude foto van mensen in klederdracht gebruikt om zo de tegenstelling met de wijze waarop op een kunstzinnige wijze met klederdracht is omgegaan, te benadrukken. De vraag die Cor Nagel stelde is: Wat doet het met je?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, is een bezoek aan de tentoonstelling de moeite waard.

De Bunschoter, vrijdag 12 mei 2006
terug naar het wilde oog in de pers | terug naar Spakenburger Diva's