home | het wilde oog | architectuur | beeldende kunst | performance | vormgeving |
beuys
| projecten | contact

Publicatie
Sprekende Theaterbeelden - 16 vormgevers in woord en beeld ( uitgave 1998)
‘Sprekende Theaterbeelden’ laat de lezer kennis maken met de bestaande theaterpraktijk van zestien scenografen, gepresenteerd vanuit de optiek van toneelbeeld- en kostuumontwerpers.

Er is materiaal verzameld dat het werk en de handtekening laat zien van zestien theaterpersoonlijkheden. De lezer krijgt beeldend en verbaal materiaal aangereikt uit de eerste hand. Werkmappen van de theatervormgevers zijn toegankelijk gemaakt en bieden zicht op de voorgeschiedenis van kostuums of ruimtelijke vormgeving.

De vormgevers zijn bruggenbouwers en brengen zelf relaties aan tussen hun werk en uiteenlopende kunstenaars als Tadao Ando, Joseph Beuys en Vivienne Westwood, maar ook tussen hun kunstuitingen en processen in de natuur of de dagelijkse omgeving.
Deze gevarieerde inspiratiebronnen leveren niet alleen ideeën maar ook materiaal. Zo heeft Jose Huibers haar ontwerpen ontleend aan het gedachtegoed van de Bloomsbury Group en is Dorien de Jonge tot absurde kostuumcombinaties gekomen door naar modeshows van Gaultier te kijken.
De scenografen geven richting aan de ontwikkeling van de opvoeringskunsten. Omdat zij in vergelijking met een regisseur of acteur andere lagen van een toneeltekst aanboort, die niet direct in de toneeltekst aanwezig zijn, maar erin sluimeren, vervult dit boek ook een inspirerende interdisciplinaire functie.

Een waaier aan artistieke credo's, kleur- en materiaalkeuzes en praktijkbeschrijvingen ontvouwt zich in Sprekende Theaterbeelden.
De blik is aan de kijker/lezer om de theaterbeelden weer tot leven te wekken!
het wilde oog in de pers.

Samenstelling boek: Hans Lemmerman, Miranda Lonink
Grafisch ontwerp: Marieke Bokelman

Het boek SPREKENDE THEATERBEELDEN kost 38 Euro (incl. verzendingskosten) en is te bestellen door een email te sturen naar: lemmerman24@casema.nl

terug naar het wilde oog en publicatie